Main content


OUR ENVIRONMENTAL COMMITMENTS

เพื่อประสบการณ์ความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้ใช้บริการความยั่งยืนนับเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทั้งหมดของเรา โดยยังจะต้องตอบโจทย์ต่อจุดประสงค์ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพอีกด้วย

การออกแบบร้าน

การออกแบบร้านค้าของเราสะท้อนถึงความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเราสนับสนุนการใช้วัสดุจากแหล่ง ผลิตวัสดุรีไซเคิลและใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้มาใช้ตกแต่งร้านและบริเวณจุดขายต่างๆ ของเรา

นอกจากนี้ สำหรับโครงสร้างที่ไม่ถาวรทั้งหมด เราได้ให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ใหม่หรือสามารถนำไปรีไซเคิลได้ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แบบเซตและของขวัญ

เราได้ลดขนาดบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แบบเซตและวัสดุห่อหุ้มต่างๆ ลงทั้งหมด

โดยเรามุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพรินท์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ นอกจากนี้ เรายังลดหรือทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตขึ้นใหม่ด้วยทางเลือกที่ยั่งยืนกว่า เช่น การเลือกใช้ถุงพลาสติกที่รีไซเคิลได้หรือแผ่นพลาสติกขึ้นรูปที่ผลิตจากเซลลูโลสสำหรับกระดาษและกระดาษแข็งที่เราใช้ทั้งหมดนั้น ได้ผ่านการรับรองจาก Forest Stewardship Council (FSC) 100% ซึ่งหมายความว่ากระดาษเหล่านี้มาจากมาจากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

สำหรับที่ปรึกษาด้านความงามของเรา

ชุดยูนิฟอร์มของพนักงานหน้าร้านของเรานั้นล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดและยังได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งทอมาตรฐานวัสดุสิ่งทออินทรีย์ (Global Organic Textile Standard; GOTS) อีกด้วย

GO DEEPER WITH OUR
STORIES

OUR PROGRAMS

Orientation message
For the best experience, please turn your device