Main content


OUR ENVIRONMENTAL COMMITMENTS

สูตร (ไม่) ลับที่เชื่อถือได้ที่ห้องทดลองของ YSL เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการนำวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยนำมาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน หรือได้ผ่านกระบวนการแปรรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ในผลิตภัณฑ์ของเรา และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านนั้นผ่านทางเว็บไซต์หรือผู้ช่วยด้านความงามของเรา

สนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและวัตถุดิบต่างๆ ใช่ไหม? พบคำตอบที่ซ่อนอยู่จากผลิตภัณฑ์ของเรา

GO DEEPER WITH OUR
STORIES

OUR PROGRAMS

Orientation message
For the best experience, please turn your device