เนื้อหาหลัก

การตั้งค่าคุ้กกี้วิธีการปิดการทำงานคุ้กกี้ใน Internet Explorer

1. เลือก Internet option ในเมนู tools


 


2. เลือกแถบ ‘Privacy’


 


3. กดปุ่ม Advance


 


4. เลือกตัวเลือก Block ใต้ Cookies>First-party Cookies และ Third-party Cookies จากนั้นกดปุ่ม OK


 
วิธีการปิดการทำงานคุ้กกี้ใน Google Chrome


1. เลือก Setting ในเมนูด้านขวาบน


 


2. เลือก Advance


 


3. เลือก Clear browsing data


 


4. เลือก Time range ให้เป็น All time และเลือก Checkbox ทั้งหมด ทั้งในแถบ Basic และ Advance จากนั้นคลิก Clear Data


 

 
วิธีการปิดการทำงานคุ้กกี้ใน Firefox


1. เลือก Option จากเมนูด้านขวาบน


 


2. เลือก Privacy & Security จากเมนูดด้านซ้าย


 


3. เลือก Use custom setting for history ในช่อง Firefox will และไม่เลือกทุก Checkbox


 
วิธีการปิดการทำงานคุ้กกี้ใน Safari


1. เลือก Safari > Preferences


 


2. เลือกแถบ Privacy ในหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา


 


3. เลือก Block all cookies ในหัวข้อ ‘Cookies and website data’


 


Orientation message
For the best experience, please turn your device