เนื้อหาหลัก

YSL BEAUTY ได้สร้างสถานที่แห่งความเปลี่ยนแปลง,
เพื่อปัจจุบันและอนาคต


OURIKA COMMUNITY GARDENS
แหล่งทดลองด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ก่อกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มชุมชนที่รายล้อมด้วยผู้หญิง


นับตั้งแต่ปี 2014 ณ บริเวณปลายเทือกเขาแอตลาสของฝั่งโมรอคโค YSL Beauty ได้สร้างสรรค์สถานที่แห่งความเปลี่ยนแปลง คือ OURIKA COMMUNITY GARDENS อันเป็นชุมชนแห่งอิสรภาพเพื่อเสริมสร้างให้ผู้หญิงกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคของตน เหล่าพืชพรรณนานาชนิดที่เราปลูกขึ้นด้วยเกษตรกรรมแบบปฏิรูปและเป็นออร์แกนิก สร้างความท้าทายในสภาพภูมิประเทศที่ยากต่อการปลูกพืชพรรณที่สุด พร้อมสร้างนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพที่เราได้ฟื้นฟูจะกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในสิ่งแวดล้อมขึ้น “ดุดัน กล้าท้าทาย และไม่เหมือนใคร”

จากมรดกแห่งการทดลองซึ่งผลักดันให้เราสร้างสถานที่แห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้น เพื่อปัจจุบันและอนาคต


STEP INSIDE THE OURIKA
COMMUNITY GARDENS

YSL Beauty grows a place of change today and for the future:
The Ourika Community Gardens. An environmental
& biodiversity laboratory cultivated by a community of women.

ปลูกฝังอิสรภาพของผู้หญิง

เพื่อการสนับสนุนความร่วมมือในการเก็บเกี่ยวและดูแลสวนแห่งนี้ YSL Beauty พร้อมสร้างบทบาทอันต่อเนื่องของผู้หญิงที่ทางดีไซเนอร์เล็งเห็นถึงความอิสระและมั่นใจ โปรแกรมเพื่อสังคมนี้จะช่วยเสริมสร้างงานฝีมือของคนในพื้นที่ พร้อมเสริมสร้างให้ผู้หญิงได้มีอิสรภาพทางการเงินและเป็นตัวกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงทั่วภูมิภาค

POWERFUL BOTANICALS
TO SPARK INNOVATION

The botanicals YSL Beauty grows spark new sustainable
innovations. Morocco’s Atlas region offers an extreme climate, with
searingly hot summers and bitingly cold winters. This land of
contrasts brings out the best in botanicals. The Ourika Community
gardens shelters more than 200 resilient plants which are carefully
extracted using environmentally conscious processes. Today, 17
exclusive ingredients are grown for YSL beauty skincare and
makeup. In 2025 the program expands into fragrance.

เกษตรกรรมแบบปฏิรูปและออร์แกนิกที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

เกษตรกรรมแบบปฏิรูปและออร์แกนิกถือเป็นหลักสำคัญในการสร้างสรรค์ OURIKA COMMUNITY GARDENS ได้รับการออกแบบอย่างดีโดยทีมนักออกแบบชื่อดัง Ossart and Maurières ให้พื้นที่ส่วนหลักเป็นแบบเปิดกว้างทั้งสี่ด้านและมีน้ำพุทรงสี่เหลี่ยม ใช้เทคนิคการออกแบบแบบดั้งเดิมตามรอยสถาปัตยกรรมในภูมิภาคนี้

สายน้ำที่ไหลรินมาจากเทือกเขาแอตลาสสู่บริเวณสวน ก่อเกิดเป็นแหล่งกำเนิดของต้นเลมอนพร้อมด้วยไอริส หญ้าแซฟฟรอน ดอกดาวเรือง ต้นกระบองเพชร และดอกมะลิที่รายล้อมอยู่ภายในกำแพงก่ออิฐ ถัดไปอีกบริเวณนั้นล้วนเต็มไปด้วยดอกบานชื่นและปักษาสวรรค์อันเป็นการให้เกียรติแก่ความรักที่อีฟ แซงต์ โลรองต์มีต่อสวนและธรรมชาติ

REGENERATIVE AND ORGANIC
CULTIVATION for
BIODIVERSITY TO THRIVE

Regenerative cultivation and organic practices have been a core principle in the creation of the OURIKA COMMUNITY GARDENS. Conceived by two garden designers, Ossart and Maurières, the vast main garden with its four open walls and square fountain, follows ancestral techniques specific to the region.

Water flows naturally from the Atlas Mountains down to the parcels. The drystone terraces are home for lemon trees alongside irises, saffron, marigold, cacti, and jasmine. Further away, zinnias or colorful birds of paradise pay tribute to Mr Saint Laurent’s love of gardens.

“สวนแห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแค่การคำนึงถึง 
 หากแต่เป็นการรอการสำรวจ”.
ERIC OSSART และ ARNAUD MAURIERES

EXPLORE THE GARDENS

DISCOVER
MORE

OUR
PROGRAMS
AND
COMMITMENT

Orientation message
For the best experience, please turn your device