Main content

OURIKA GARDENS

ชุมชนในพื้นที่ที่สร้างผลกระทบเชิงบวก

โปรแกรมเพื่อสังคมสำหรับผู้หญิง

YSL Beauty ผสมผสานวิธีการทำงานอันก้าวหน้าพร้อมด้วยรูปแบบการจัดหาที่มีความรับผิดชอบ โดยพึ่งพาความเชี่ยวชาญของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติ อาทิเกสรจากหญ้าแซฟฟรอนซึ่งผสมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Or Rouge ที่เปิดตัวไปในปี 2014

YSL Beauty ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสังคมที่จะเสริมสร้างทักษะเฉพาะตัวของกลุ่มผู้หญิงในชุมชน รวมทั้งความรู้นอกเหนือจากเดิม ภายในสวน Ourika Gardens YSL Beauty ได้สนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงจำนวน 32 คนในการทำหน้าที่ดูแลพืชแต่ละชนิด เราได้สร้างโปรแกรมนี้เพื่อให้เหล่าสมาชิกเชี่ยวชาญด้านความรู้เฉพาะทางและช่วยให้ชุมชนของพวกเธอนั้นได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อีกทั้งยังช่วยให้พวกเธอมีอิสรภาพทางการเงิน ภายใน 3 ปี กลุ่มชุมชนนี้ได้สร้างรายได้เพิ่มสองเท่า พร้อมส่งเสริมให้ผู้หญิงมีพลังสู่ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มากขึ้นอีฟ แซงต์ โลรองต์เน้นเสมอถึงเรื่องของการสร้างพลังแก่ผู้หญิง ภายในสวนนี้ รวมทั้งรายได้ที่กลุ่มชุมชนได้สร้าง ทำให้บรรดาผู้หญิงทั้ง 32 คนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


Caroline Nègre,
Scientific Director

GO DEEPER WITH OUR
STORIES

OUR PROGRAMS

Orientation message
For the best experience, please turn your device