เนื้อหาหลัก

การต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับคู่รัก

เราสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลกเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของการใช้ความรุนแรง เป้าหมายของเราคือการให้ความรู้แก่ผู้คน 2 ล้านคนภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) .​

Stephan Bezy, International General Manager at YSL Beauty

โครงการ "ABUSE IS NOT LOVE" มีหลักการสำคัญในการดำเนินงานสามประการ คือ

การให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาว 2 ล้านคนเกี่ยวกับสัญญาณของการใช้ความรุนแรงกับคู่รักที่พบได้บ่อย ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติ

การฝึกอบรมพนักงานและที่ปรึกษาด้านความงามของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ บิวตี้ ให้มีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและการเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการแก้ปัญหานี้

การให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงวิชาการชิ้นสำคัญที่ทำการศึกษาในหัวข้อการใช้ความรุนแรงกับคู่รัก เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางความคิดในหมู่คนหนุ่มสาวและการป้องกันการใช้ภาวะผู้นำทางความคิดไปในทางที่ไม่เหมาะสม

GO DEEPER WITH OUR STORIES

THE 9 SIGNS

หากจับสัญญาณได้แต่เนิ่น ๆ เราก็สามารถป้องกันความรุนแรงได้

Read more

OUR COMMITMENTS

OURIKA GARDENS

Harvesting natural wonders collectively while supporting the local communities of women for a more sustainable tomorrow.

Discover

INSIDE OUR PRODUCTS

Ensuring your safety as our absolute priority.

Discover

ENVIRONMENTAL ENGAGEMENTS

Reducing our environmental footprint day by day.

Discover

SOCIAL COMMITMENTS

Fighting to prevent intimate partner violence.

Discover
Orientation message
For the best experience, please turn your device