เนื้อหาหลัก

CHANGE THE RULES.
ACTING NOW FOR TOMORROW.

PHILOSOPHY & VISION

Monsieur Yves Saint Laurent radically changed the luxury industry by defying the rules of the past, by daring to break the codes of fashion, reinventing them according to his vision. He lived his life looking to break out from the conventions, inspiring everyone to follow their own rules. Intensely. Passionately. Unapologetically.

Just as Yves Saint Laurent had a daring state of mind calling for reinvention and action, this philosophy of life inspires our social and environmental commitment that we share with you now.

OUR COMMITMENTS

OURIKA GARDENS

เราจะส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ พร้อมให้การสนับสนุนสตรีในชุมชนท้องถิ่น เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ในผลิตภัณฑ์ของเรา

เราจะให้ความสำคัญกับการรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นลำดับแรก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พันธกิจสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

เราจะทิ้งรอยเท้าคาร์บอนให้น้อยลงเรื่อย ๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พันธสัญญาเพื่อสังคม

เราจะต่อสู้เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงกับคู่รัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Orientation message
For the best experience, please turn your device