เนื้อหาหลัก

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COMMITMENTS


สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภาระผูกพัน


ที่ YSL เรากล้าที่จะแหวกแนว ลงมือทำสิ่งที่สร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อผู้คนและโลกของเรา

เขียนกฎใหม่เพื่อให้เราเปลี่ยนอนาคตได้
โครงการระดับโลกเพื่อป้องกันและต่อสู้กับความรุนแรงในคู่ค้าที่ใกล้ชิด
ร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

 

โปรแกรมสากลเพื่อปกป้องและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ 

ความมุ่งมั่นทั่วโลกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา

และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น
 

ความมุ่งมั่นของเรา

Orientation message
For the best experience, please turn your device