เนื้อหาหลัก

YSL BEAUTY ช่วยให้
ธรรมชาติกลับสู่
สภาพผืนป่า

พันธกิจของเราคือทำเพื่อและฟื้นฟู
100,000 เฮกตาร์ของพื้นที่โลกในปี พ.ศ.2573

ในความร่วมมือกับ75% ของ
ระบบนิเวศ ทรุดโทรมลง
มากกว่า 1 ล้านชนิด ใกล้สูญพันธุ์
 

YSL BEAUTY มุ่งมั่นฟื้นฟูผืนป่าให้แก่โลก


พันธกิจของเราคือเพื่อปกป้องและฟื้นฟูพื้นที 100,000 เฮกตาร์ของพื้นที่โลกในปี พ.ศ.2573 ในพื้นที่ธรรมชาติ
ที่ถูกคุกคามและเป็นพื้นที่อุดมด้วยวัตถุดิบของเรา


YSL Beauty ทำงานร่วมกับองค์การนอกภาครัฐระดับโลก
NGO, พลิกฟื้นผืนป่า
องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำงานในพื้นที่ 184 แห่ง
ใน
66 ประเทศเพื่อป้องกันและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
และการฟื้นฟูนิเวศวิทยาทั่วโลกค้นหาโปรแกรมของเรา

ประเทศโมร็อกโก

ในประเทศโมร็อกโก, YSL BEAUTY ช่วยพลิกฟื้น
พื้นที่ซึ่งแปรสภาพเป็นทะเลทราย 1,000 เฮกตาร์
และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นอีกครั้ง

ประเทศเฮติ

ในประเทศเฮติ, YSL BEAUTY ช่วยสร้างป่าไม้ปฐมภูมิ
กลับคืนมาอีกครั้งซึ่งลดน้อยลงกว่า 1%

ประเทศมาดากัสการ์

ในประเทศมาดากัสการ, YSL BEAUTY ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการปลูกต้นไม้กว่า 400,000 ต้น

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย, YSL BEAUTY ช่วยป้องกันพื้นที่
และความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่า 350 ชนิด

เจาะลึกลงไปกับเรื่องราวของเรา

พันธสัญญาของเรา

Orientation message
For the best experience, please turn your device