เนื้อหาหลัก

OURIKA COMMUNITY GARDENS สวนชุมชนโอริกา

ท่ามกลางภูมิประเทศที่ยังคงความบริสุทธิ์ของเทือกเขาแอตลาส (Atlas) ในเขตประเทศโมร็อกโก ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสภาพอากาศแบบสุดขั้ว อีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้ ได้สร้างสวนอันโดดเด่นขึ้นมา ด้วยการร่วมมือกับคู่หูนักออกแบบภูมิทัศน์แห้ง (dry landscape) และสตรีพื้นเมือง 32 คนซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในการปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพดินและน้ำของพื้นที่ และเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์สรรพคุณ ก่อนผสานประสิทธิภาพอันทรงพลังของพืชสมุนไพรนั้น ๆ ลงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้ สวนชุมชนอูริกา

การนำเสนอหลักธรรมชาติ

สวนหลักนั้นถูกออกแบบโดยจิตรกรภูมิทัศน์ Éric Ossart และ Arnaud Maurières ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร YSL Beauty ให้ความสำคัญกับการคงลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและกสิกรรมของภูมิภาคจึงคัดเลือกเฉพาะพืชพรรณสายพันธุ์โมร็อกโกเท่านั้น.

แม้ว่าพืชพรรณบางส่วนจะถูกนำมาพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางด้านความงาม แต่ก็มีพืชอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ถูกนำมาเพาะปลูกสลับกันไปตามฤดูกาลเพื่อบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เช่น ไซอินโฟอินและสฟาซีเลียซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดอย่างแท้จริง.

สวนภูมิทัศน์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน พื้นที่ส่วนแรกประกอบด้วยแปลงเพาะปลูกจำนวน 64 แปลงด้วยกันเพื่อผลิตและเก็บเกี่ยวพืชพรรณที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของ YSL Beauty พื้นที่ส่วนที่สองเรียกว่า “คอลเลคชั่นพฤกษศาสตร์ (Botanical Collection)” คือพื้นที่ทดสอบเพื่อใช้ในการทดลองส่วนผสมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ พื้นที่ส่วนสุดท้าย พื้นที่ “มรดก” คือพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงความเคารพต่อ อีฟว์ แซ็ง โลร็อง (Yves Saint Laurent) และความหลงใหลในดอกไม้ของเขาผ่านการเพาะปลูกพฤกษชาติ.


ความร่วมมือของผู้หญิงสามสิบสองคน
ที่ปลูกพืชพรรณแต่ละต้นในสวน


ด้วยแรงผลักดันของความเชื่อมั่นดังกล่าว YSL Beauty ได้สานต่อเรื่องราวอย่างต่อเนื่องกับผู้ซึ่งที่นักออกแบบมองว่าเป็นวีรสตรีที่มีความอิสระและความมั่นใจ โดยการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือของผู้หญิง 33 คน ที่ปลูกพืชพรรณแต่ละต้นในสวนแห่งนี้ โครงการเพื่อสังคมที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ถูดสร้างขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะให้แก่พลเมืองท้องถิ่นในภูมิภาคนี้เพื่อให้พวกเขามีอิสรภาพทางการเงิน.Driven by that conviction, YSL Beauty continues the uninterrupted dialogue with those whom the designer saw as free and confident heroines, by supporting the creation of a cooperative of 33 women to grow each and every plant in the gardens. This unprecedented social programme strives to promote the skills of the region’s inhabitants to advance their financial independence.


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมและความมุ่งมั่นของเรา

Orientation message
For the best experience, please turn your device